top of page

"el que resumeix el meu somni pictòric és aquest desig constant de llibertat humana."

 

"el fet de pintar passionalment és un risc que s’ha de córrer."

 

"és cert que en tot el que faig, i no sé ben bé per què, sempre hi ha un to humorístic. potser pel fet que amb

l’humor la imaginació té més poder i pot combinar més

lliurement totes les imatges que vulgui."

 

"m’adono que el que a mi em passa és que em perdo i em

trobo a cada pas. avanço per rebuig o per retrobament,

com de staël; avanço d’error en error, i llavors descobreixo màgicament el fil conductor que m’havia descuidat en un altre tema. és la vivència més forta que tens."    

 

"per què ha de ser menys real un món de fantasies

somniades que un món de realitats sense fantasia?"

 

"la rapidesa m’agrada. m ’avorreix estar insistint una i altra vegada en una forma per tal d’aconseguir una perfecció que, la majoria de vegades, continua sent imperfecta.”

 

"ja m’agradaria fer coses més etèries, més suaus, que agradessin a tothom i que fossin més vendibles, però no puc imposar-me una obligació en una cosa com la pintura que, per a mi,és llibertat total."

bottom of page